menu dblex
stjärnsmäll
substantiv
smocka
snyting
sinkadus
slag
knockout

Alla synonymer går att klicka på.