menu dblex
stipulera
verb
bestämma
stadga
fastställa
föreskriva
fixera

Alla synonymer går att klicka på.