menu dblex
stingande
adjektiv
bitande
sarkastisk
snärtig
skarp
vass
akut

Alla synonymer går att klicka på.