menu dblex
stiga till
verb
uppgå till
belöpa sig till
räkna
komma upp till
uppgå
uppnå
gå till

Alla synonymer går att klicka på.