menu dblex
stiga på
verb
inträda
komma på
beträda
trampa

Alla synonymer går att klicka på.