menu dblex
stiga och sjunka
verb
dallra

Alla synonymer går att klicka på.