menu dblex
stiga och falla
verb
fluktuera
skifta
vackla
förändras

Alla synonymer går att klicka på.