menu dblex
stiga ned
verb
komma ned
landa
ta mark
sänka sig

Alla synonymer går att klicka på.