menu dblex
stiga av
verb
stiga ur
gå i land
Relaterade ord
avstiga

Alla synonymer går att klicka på.