menu dblex
stiga över bräddarna
verb
svämma

Alla synonymer går att klicka på.