menu dblex
stiga över
verb
överskrida
gå över
gå utöver
överstiga
beträda

Alla synonymer går att klicka på.