menu dblex
stiga åt huvudet
verb
slå åt huvudet

Alla synonymer går att klicka på.