menu dblex
sticka huvudet under vingen
fras
slå sig till ro
somna

Alla synonymer går att klicka på.