menu dblex
sterilisera
verb
desinficera
desinfektera
pastörisera
koka
rena
smittrena
kemiskt rena
sterilbehandla
kastrera
snöpa

Alla synonymer går att klicka på.