menu dblex
stenparti
substantiv
röse
kummel
stenröse
hög
skravel
rabatt
rocaille
sluttning
slänt

Alla synonymer går att klicka på.