menu dblex
statsförfattning
substantiv
författning
grundlag
konstitution
I uttryck
demokratisk statsförfattning

Alla synonymer går att klicka på.