menu dblex
statisk
adjektiv
stillastående
oföränderlig
orörlig
stagnerad
stilla
stabil
i vila
i jämvikt
odynamisk
stående

Alla synonymer går att klicka på.