menu dblex
stationär
adjektiv
bofast
oföränderlig
fast
orörlig
permanent
bosatt
stillastående
stadigvarande
ej flyttbar
fortfarig
parkerad

Alla synonymer går att klicka på.