menu dblex
stans
substantiv
puns
stamp
prägel
stämpel
håljärn
dorn
prägelform
strof
vers
stamp

Alla synonymer går att klicka på.