menu dblex
staga
verb
stödja
stadga
stabilisera
stötta
styvhala

Alla synonymer går att klicka på.