menu dblex
stadighet
substantiv
stadga
fasthet
hållning
styrsel
soliditet
styrning
varaktighet

Alla synonymer går att klicka på.