menu dblex
stadgande
substantiv
förordning
bestämmelse
stadga
dekret
författning
regel
åläggande
bud
stipulation
Se även
stadganden

Alla synonymer går att klicka på.