menu dblex
stabilitet
substantiv
stadga
bestånd
fasthet
soliditet
styrsel
säkerhet
balans
varaktighet
jämvikt

Alla synonymer går att klicka på.