menu dblex
stötavledare
substantiv
buffert

Alla synonymer går att klicka på.