menu dblex
stöta för huvudet
verb
stöta
kränka
såra
chockera

Alla synonymer går att klicka på.