menu dblex
stöta emot
verb
slå emot
stöta till
träffa
komma åt
stöta på
krocka
kollidera
ramma

Alla synonymer går att klicka på.