menu dblex
störta omkull
verb
falla
stupa
rasa
förstöra
segna ned
störta i ruiner
vippa
stjälpa
golvas

Alla synonymer går att klicka på.