menu dblex
stödjepunkt
substantiv
fäste
hållpunkt
stöd
ankare
bas
stödpunkt

Alla synonymer går att klicka på.