menu dblex
stödjepelare
substantiv
hörnsten
grundval

Alla synonymer går att klicka på.