menu dblex
stödjemur
substantiv
stötta

Alla synonymer går att klicka på.