menu dblex
ståta med
verb
svänga sig med
skylta med
uppvisa

Alla synonymer går att klicka på.