menu dblex
stålsätta sig
verb
behärska sig
bita ihop tänderna
bemanna sig
förhärda sig

Alla synonymer går att klicka på.