menu dblex
stålsätta
verb
härda
stärka
förstärka
animera
ingjuta kraft i
styrka
liva
stödja
inge mod
skärpa
spänna
I uttryck
stålsätta sig

Alla synonymer går att klicka på.