menu dblex
stående uttryck
substantiv
kliché
talesätt

Alla synonymer går att klicka på.