menu dblex
stå vidöppen
verb
gapa
grina

Alla synonymer går att klicka på.