menu dblex
stå vid någons sida
verb
bispringa
bistå

Alla synonymer går att klicka på.