menu dblex
stå under vapen
verb
vara i krig

Alla synonymer går att klicka på.