menu dblex
stå till svars för
verb
redovisa
ansvara
ansvara för

Alla synonymer går att klicka på.