menu dblex
stå till
verb
vara fatt
förhålla sig
vara fatt med

Alla synonymer går att klicka på.