menu dblex
stå stilla
verb
vila
hålla
ligga nere
hålla sig stilla
stå
stanna
göra stånd
stagnera
stocka sig
tro

Alla synonymer går att klicka på.