menu dblex
stå på väntelista
verb
vänta

Alla synonymer går att klicka på.