menu dblex
stå på sig
verb
hävda sig
hävda
hålla någon stången
härda ut

Alla synonymer går att klicka på.