menu dblex
stå på säker grund
verb
känna fast mark under fötterna
känna sig säker
vara hemmastadd
vara i goda omständigheter

Alla synonymer går att klicka på.