menu dblex
stå på lut
verb
luta
vara i görningen

Alla synonymer går att klicka på.