menu dblex
stå på huvudet
verb
stupa
falla

Alla synonymer går att klicka på.