menu dblex
stå på höjden
verb
kulminera

Alla synonymer går att klicka på.