menu dblex
stå på
verb
försiggå
hända
inträffa
vara i görningen
vara å färde
dröja
förestå
räcka
vara före
väntas

Alla synonymer går att klicka på.