menu dblex
stå i sammanhang med
verb
hänföra sig till
sammanhänga med

Alla synonymer går att klicka på.