menu dblex
stå i proportion till
verb
förhålla sig

Alla synonymer går att klicka på.