menu dblex
stå i enskild ställning
verb
inta en stram hållning
stå i givakt

Alla synonymer går att klicka på.